Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

Norge, dette extravaganza i periferien av Europa, mellom oljeterminal og sommerhytte, fjellgård og glassarkitektur, er ikke paradiset på jorda, men et selvrådighetens monument, og en murrende idyll.
Hans Magnus Enzensberger

Selvrådighetens monument.
Norge, dette extravaganza i periferien av Europa, mellom oljeterminal og sommerhytte, fjellgård og glassarkitektur, er ikke paradiset på jorda, men et selvrådighetens monument, og en murrende idyll. Hans Magnus Enzensberger