Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Dårlige nyheter flyr fortsatt fortere enn gode."
Thomas Kyd

Nyheter.
"Dårlige nyheter flyr fortsatt fortere enn gode." Thomas Kyd