Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Den som er opptatt av å kontrollere andre, har vanskelig for å kontrollere seg selv."
Peter Late

Kontroll.
"Den som er opptatt av å kontrollere andre, har vanskelig for å kontrollere seg selv." Peter Late


  • ·