Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Jeg er en trygghetsfrik, en redebygger, men også en med hodet oppe i skyene."
May Grethe Lerum

I skyene.
"Jeg er en trygghetsfrik, en redebygger, men også en med hodet oppe i skyene." May Grethe Lerum