Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Det er veiviseres skjebne at de ikke kan følge med fremskrittet."
Marc Chagall

Veivisere.
"Det er veiviseres skjebne at de ikke kan følge med fremskrittet." Marc Chagall