Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Å være på rett spor uten å gjøre noe, betyr at du vil bli truffet av toget."
Igor Sikorsky

Være på rett spor.
"Å være på rett spor uten å gjøre noe, betyr at du vil bli truffet av toget." Igor Sikorsky