Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Man kan overdrive i alle retninger, og er det noen områder som ikke har grenser for overdrivelsesmuligheter, så er det løgn og nasjonalfølelse."
Ingvild Bræin

I alle retninger.
"Man kan overdrive i alle retninger, og er det noen områder som ikke har grenser for overdrivelsesmuligheter, så er det løgn og nasjonalfølelse." Ingvild Bræin