Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"En visdom som ikke kan leses i bøker, kan leses i roser."
 André Bjerke

Visdom.
"En visdom som ikke kan leses i bøker, kan leses i roser." André Bjerke