Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang."
André Bjerke

I skumringens fang.
"Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det på jorden et sted soloppgang." André Bjerke