Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

Et talent formes i det stille, en karakter i verdens strøm.
Johann Wolfgang von Goethe

En karakter.
Et talent formes i det stille, en karakter i verdens strøm. Johann Wolfgang von Goethe