Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

Kan man skifte karakter? Ja, hvis man skifter legeme.
Francois de Voltaire

Skifte karakter.
Kan man skifte karakter? Ja, hvis man skifter legeme. Francois de Voltaire