Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Sandkorn blir til fjell, minutter til år, flyktige tanker til evige gjerninger. Ingenting er smått."
Theodor Gottlieb von Hippel

Sandkorn blir til fjell.
"Sandkorn blir til fjell, minutter til år, flyktige tanker til evige gjerninger. Ingenting er smått." Theodor Gottlieb von Hippel