Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Jeg har gitt ordre om å vekkes når som helst dersom nasjonens sikkerhet er truet, selv om jeg sitter i et møte."
Ronald Reagan

Selv om jeg sitter i et møte.
"Jeg har gitt ordre om å vekkes når som helst dersom nasjonens sikkerhet er truet, selv om jeg sitter i et møte." Ronald Reagan