Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"La hverdagsstøvet fly i fred, det ramler tidsnok ned et sted!"
 Kjerstin Aune

Fly i fred.
"La hverdagsstøvet fly i fred, det ramler tidsnok ned et sted!" Kjerstin Aune