Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

Lær av regnet, min venn. Det er alltid en dråpe igjen.
 Ole Paus

Alltid en dråpe igjen.
Lær av regnet, min venn. Det er alltid en dråpe igjen. Ole Paus