Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"En konservativ er en kjørelærer som først lærer deg å parkere."
Edith Sitwell

Parkert.
"En konservativ er en kjørelærer som først lærer deg å parkere." Edith Sitwell