Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

En sjømann älskar havets våg,
ja vågornas brus
Ossian Limborg

Havets våg.
En sjømann älskar havets våg, ja vågornas brus Ossian Limborg