Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Når vi har medgang, kjenner våre venner oss. Når vi har motgang, kjenner vi våre venner."
John Churton Collins

Vennskap.
"Når vi har medgang, kjenner våre venner oss. Når vi har motgang, kjenner vi våre venner." John Churton Collins