Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Vær ikke redd for å ta et langt steg når det er nødvendig. Du kan ikke ta deg over en kløft i to små hopp."
David Lloyd George

Lange steg.
"Vær ikke redd for å ta et langt steg når det er nødvendig. Du kan ikke ta deg over en kløft i to små hopp." David Lloyd George