Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Kreativitet er å finne opp, å eksperimentere, å vokse, ta sjanser, bryte regler, gjøre feil og ha det gøy."
Mary Lou Cook

Kreativitet.
"Kreativitet er å finne opp, å eksperimentere, å vokse, ta sjanser, bryte regler, gjøre feil og ha det gøy." Mary Lou Cook