Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Den late forflytter seg bare fra en sitteplass til en annen."
Ordtak

Sitteplass.
"Den late forflytter seg bare fra en sitteplass til en annen." Ordtak