Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

Støy på overflaten hindrer dybdesyn.
Ordtak

Overflaten.
Støy på overflaten hindrer dybdesyn. Ordtak