Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Enhver feil er et steg mot det som kan bli riktig."
Erik Lerdahl

Steget.
"Enhver feil er et steg mot det som kan bli riktig." Erik Lerdahl