Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Når alle blir likt behandlet, kan klasseforskjellen oppstå."
Odd Nerdrum

Klasseforskjell.
"Når alle blir likt behandlet, kan klasseforskjellen oppstå." Odd Nerdrum