Fotopluss

God fotografering er ikke å gjengi virkeligheten, men å tolke den.

"Trøstens engel kan gi deg en himmelsk berøring. Trøstens engel kan." Ragnhild Bakke Waale

Trøstens engel.
"Trøstens engel kan gi deg en himmelsk berøring. Trøstens engel kan." Ragnhild Bakke Waale